Samenwerking

Wij hebben nauwe samenwerkingsverbanden met de volgende discipline’s:

– Monique Bisschop, klinisch linguïst
– Diverse dyslexie-instituten
– Cardea Jeugdzorg Lisse
– (kinder) Fysiotherapeuten
– Diverse therapeuten
– Cluster 2 School De Weerklank
– Diverse scholen in deze regio