AVG

Wij zijn AVG-proof dus in onze praktijk wordt zorgvuldig met uw (medische) persoonsgegevens omgegaan.
Persoonsgegevens verwerken wij alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene VerordeningĀ Gegevens Bescherming (AVG).