De praktijk

Wij zijn logopedisten en houden ons bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van het werkterrein. Als logopedist bieden wij in onze praktijk therapie en advies aan mensen regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met o.a. huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen en psychologen. Maar ook met schoolbegeleidingsdiensten en hebben direct contact met basisscholen.

Vergoeding

De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Wel moet er  van tevoren een machtiging worden aangevraagd. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. In de nieuwe basisverzekering zit logopedie in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Voor 2021 is het wettelijk eigen risico € 385,-. Dit eigen risico geldt niet voor logopedie bij kinderen.

Per 1 januari 2021 heeft Logopediepraktijk Sassenheim-Lisse, locatie Sassenheim geen contract met de volgende zorgverzekeraars:

VGZ: Bewuzt, Besured, De Goudse, IZA Cura, IZZ Zorgverzekeraar, Univé, ZEKUR, UMC

ONVZ:PNOzorg, VvAA, Jaaah

Caresq/ IptiQ/ Eucare: Aevitae (Eucare), Promovendum, BeSured, National Academic.

Bent u verzekerd bij één van bovengenoemde verzekeringen dan kunnen wij wel behandelen alleen de betaling gaat via een andere route.

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.