Lees- en spellingproblemen, dyslexie – Logopediepraktijk Sassenheim en Lisse – Sassenheim
Jan van Brabantweg 13 2171HC Sassenheim

Logopediepraktijk Sassenheim en Lisse

Welkom op de website van onze praktijk.

U vindt hier informatie over logopedie en logopedische hulp in het algemeen en onze praktijk in het bijzonder.

Op deze website treft u informatie aan over stoornissen en de wijze waarop wij die als logopedisten kunnen behandelen. Maar ook over de vergoedingen van deze behandelingen door zorgverzekeraars en wat u daar voor moet doen.

Meestal behandelen wij bij ons op de praktijk, maar op verzoek komen wij graag naar u toe.

Wij vertellen u ook over onze specialismen en geven u de mogelijkheid ons vragen te stellen over afspraken, behandelingen en aanmeldingen.

En natuurlijk vindt u hier ook ons adres en onze telefoonnummers onder contact.

Lees- en spellingproblemen, dyslexie

Wat is dyslexie?

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen.

De definitie van dyslexie volgens Stichting Dyslexie Nederland (2008):

Een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.

Moeilijkheden met lezen en spellen geeft problemen met veel schoolse taken. Voordat kinderen leren lezen en spellen kunnen er al problemen zijn met de spraak-taalontwikkeling. Specifieke risicofactoren voor dyslexie in de eerste jaren van de basisschool kunnen door (gespecialiseerde) logopedisten goed worden gesignaleerd en begeleid.

Wat doet de logopedist bij dyslexie en/of lees- en spellingproblemen?

Logopedisten zijn deskundig op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van spraak- en taalstoornissen. Op dit moment wordt algemeen aangenomen dat dyslexie veroorzaakt wordt door problemen op het gebied van fonologische kennis en toegankelijkheid van taalkennis. Dit zijn belangrijke vakgebieden van de logopedist.

Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Soms is er nog helemaal geen sprake van een kind dat in het leerproces vastloopt, maar zijn er al wel risicofactoren te signaleren. Goede begeleiding in een vroeg stadium kan dyslexie niet voorkomen, maar wel de uitingsvorm ervan verkleinen.

Voor wie?

De begeleiding van lees- en spellingproblemen en/of dyslexie kan al vroeg in de ontwikkeling van uw kind worden gestart. In de kleuterperiode kunnen er al aanwijzingen zijn voor mogelijke problemen met leren lezen en schrijven. U kunt dan al contact opnemen met de logopediepraktijk. Vanaf januari groep 3 werken wij met een protocol, aangepast aan de problemen van uw kind. Wij behandelen kinderen tot en met groep acht.

In de begeleiding wordt nauw samengewerkt met de ouders en de school van het kind. ook wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind en eventueel bijkomende problemen.

In onze praktijk werken logopedisten die gespecialiseerd zijn in lees- en spellingbegeleiding. Zij staan ingeschreven in het kwaliteitsregister dyslexiebehandelaar van de beroepsvereniging NVLF.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze logopediepraktijk:

e-mail: info@logopediesassenheim-lisse.nl of bel: 0252-220150